Hålfotsinlägg 1600:- ord. Pris 1900:- Om oss   Online bokning   Lördagar vekor 12-14 butiken är stängd  
skolabb_se
 

HåLFOTSINLäGG

Korrigera felställningar i foten med individuellt utformade skoinlägg eller hålfotsinlägg. Hjälpmedel hittar du hos Skolabb i Göteborg. Långvarigt gående på hårda golv, ensidiga rörelser eller användande av felaktiga skor kan ge upphov till överbelastningsskador. Används individuellt tillverkade hålfotsinlägg eller fotbäddar blir belastningen av foten jämnare fördelat, ”trampdynorna” under hälen och framfot avlastas med hjälp av skoinläggen. Felställningar i foten kan ge upphov till ökad belastning av vissa leder, framför allt knän. Dessa felställningar kan korrigeras genom fotbäddens utformning. Syftet med en individuellt tillverkad fotbädd är att antingen stödja, avlasta eller korrigera. Hos Skolabb kan du köpa högkvalitativa hålfotsinlägg och skoinlägg i Göteborg.